Základní a mateřská škola

Základní škola

Je trojtřídní, s 1. - 5. ročníkem I. stupně ZŠ s kapacitou 50 žáků.  Do školy docházejí a dojíždějí děti z Lična a spádových obcí Ostašovic a Radostovic, dle zájmu i žáčci z jiných obcí. Ve škole funguje školní družina a pracují zde i zájmové útvary, např. Zdravověda, Angličtina hrou a Čtenářský klub v rámci projektu Šablon 3. Nově se nabízí  kroužek sportovních aktivit. 

PC učebna s 8 pracovišti je využívána jednak pro výuku informatiky, tak i v rámci aktivit ŠD.

Škola zajišťuje v rámci inkluze vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, podle požadavků zde pracují asistenti pedagoga jak v ZŠ, tak i v MŠ.

Mateřská škola

Je naplněná na 100% (kapacita je 24 + 4 dětí). Zpravidla všichni budoucí prvňáčci přecházejí ze školky do místní základní školy. Provozní doba: 6.00 - 15.30 hod.